Projecten in de opstart fase

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het realiseren van een aantal projecten. Deze projecten bevinden zich nog in de opstartfase en leiden naar verwachting in 2010 tot concrete nieuwe opdrachten. Hieronder worden deze in willekeurige volgorde opgesomd.

- Fontys hogescholen Eindhoven: nu geen klok en geen bel aanwezig
- OMO Scholengroep Helmond: klok voor nieuwbouw Carolus Borromeuscollege
- Kunstkwartier Helmond: ballet en musicallessen van 60 minuten
- Dr.-Knippenbergcollege: examenklok voor examens van 150 minuten (=10 x 15 minuten)
- Dr.-Knippenbergcollege: pauzeklok (=5 x 5 minuten)
- Basisschool De Goede Herder: klok om de tijd per kwartier af te lezen voor kleutergroepen
- Speciaal onderwijs: Programmeerbare klok waarbij de tijdsduur per lamp met software te regelen is
- Stichting DierdonkDagen: volleybalklok van 10 minuten (=10 x 1 minuut)
- Beste Idee van Nederland: spreekklok van 2 minuten (=12 x 10 seconden)
- Uitslaapklok: Programmeerbare klok waarbij rode lampen gaan branden en de laatste groen is voor kinderen die hun bed nog niet uitmogen. Software om eindtijd en tijdsduur per lamp in te stellen